Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Samer har obetydligt inflytande över det egna kulturarvet

Svenska samer involveras sällan i arkeologiska projekt som rör det egna kulturarvet. Trots att Sverige och svenska arkeologer ställt sig bakom flera internationella policys för urfolk och kulturarv, går implementeringen av riktlinjerna långsamt. Det gäller inte minst den kommersiella arkeologin.
    Forskning.se: Samer har obetydligt inflytande över det egna kulturarvet.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv