Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Nästa steg mot Sveriges största solenergianläggning

European Energy vill bygga Sveriges största solenergianläggning i Svedberga utanför Helsingborg. De har nyligen lämnat över både en grundlig miljökonsekvensbeskrivning och skötselplan till Länsstyrelsen Skåne, som nu ska fatta beslut i ärendet.
    Solcellsanläggningen kommer att ha 147 MWp installerad effekt och ska kunna producera ungefär 175 GWh per år, motsvarar omkring 8.750 villors årsförbrukning av el. Anläggningens yta blir på cirka 232,5 hektar, varav 76 hektar kommer täckas av solpaneler.
    Om man får godkännande för bygget kommer byggtiden bli mellan 12 till 16 månader. Bygget kommer att ske på jordbruksmark, men jordbruket ska kunna fortsätta bedrivas mellan och runt panelerna under den tid som anläggningen är i drift.
    Nordiska projekt: Nästa steg mot Sveriges största solenergianläggning.
    European Energy: We are green energy.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv