Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Nytt center ska bemöta cyberattacker mot Sverige

Ett cybersäkerhetscenter syftar till att förstärka myndigheternas förmågor att lösa sina respektive uppdrag, samtidigt som det ger förbättrade möjligheter att höja den nationella förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberangrepp och andra IT-incidenter som riskerar att skada Sveriges säkerhet.
    MSB: Nationellt center för cybersäkerhet.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv