Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Riktålder för pension fastställd
till 67 år

Foto: Pensionsmyndigheten.

Regeringen har beslutat om en förordning som fastställer att den så kallade riktåldern för pension år 2027 höjs till 67, efter en överenskommelse i den blocköverskridande pensionsgruppen.
    ”Pensionsgruppen har enats om att arbetslivet måste bli mer hållbart och successivt förlängas i takt med att medellivslängden ökar”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.
    Från och med år 2026 knyts garantipensionsåldern, samt alla pensionsrelaterade åldrar, till en riktålder. Det är ett begrepp inom socialförsäkringssystemet där tanken är att dessa åldrar automatiskt ska justeras upp med ungefär två tredjedelar av medellivslängdsökningen. Ju äldre vi blir, desto längre måste vi alltså arbeta.
    Regeringskansliet: Förordning om riktålder för pension beslutad.
    Pensionsmyndigheten.
    Regeringskansliet: Pensionsgruppen.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv