Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Nya lagar och förordningar träder ikraft vid halvårsskiftet

Vid halvårsskiftet träder flera nya lagar och förordningar i kraft.
    Vid halvårsskiftet träder bland annat följande lagar och förordningar i kraft:

ett nytt brott, barnfridsbrott, införs som innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, såsom vålds- och sexualbrott, i nära relation.
ett tilläggsbidrag till barnfamiljer införs inom bostadsbidraget.
kontroller på explosiva varor stärks.
ideella organisationer får statsbidrag för att främja mötesplatser för unga hbtqi-personer.
Tullverket ges utökade möjligheter att ingripa vid mutbrott.
beräkningen av bilförmån justeras.
barnrättsperspektivet i vårdnadstvister stärks.
förarbevis för vattenskoter införs.
tillsynen över fastighetsmäklarbranschen förstärks.
skatten slopas för fler som producerar egen el.

    Ladda ner skriften Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2021 som pdf.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv