Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Så ska EU nå klimatmålen

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under onsdagens presentation. Foto: EU.

Utfasning av bensin- och dieselbilar, dyrare att släppa ut koldioxid, högre skatt på fossila bränslen och omfattande renovering av byggnader. Det är några av delarna som ska göra att EU klarar sina klimatmål.
    Förslagen i korthet:
▶ Handel med utsläppsrätter (uppdatering).
▶ Utsläppsrätter för vägtransport och byggnader (nytt förslag).
▶ Klimatavgift på importvaror (nytt förslag).
▶ Bördefördelning (uppdatering).
▶ Energiskatter (uppdatering).
▶ Energieffektivisering (uppdatering).
▶ Förnybar energi (uppdatering).
▶ Utsläppsnivåer för mindre fordon (uppdatering).
▶ Mark- och skogsanvändning (uppdatering).
▶ Infrastruktur för alternativa fordonsbränslen (uppdatering).
▶ Alternativa bränslen för flyg (nytt förslag).
▶ Alternativa bränslen för fartyg (nytt förslag).
▶ Social klimatfond (nytt förslag).
    Europaportalen: Så ska EU nå klimatmålen.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv