Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Kvinnor måste kämpa mer för att ta sig fram i akademin

Det är många gruskorn som tillsammans blir ett berg. Så beskriver en av rapportförfattarna kvinnors situation inom akademin. Var för sig är de hinder kvinnor möter inte mycket större än de som män möter, men sammantaget innebär de att kvinnor får kämpa mer för att ta sig fram.

Kvinnor som vill göra karriär inom akademin möter fortfarande större hinder än män, men skillnaderna har jämnats ut. Bilden att kvinnor lämnar akademin i större utsträckning stämmer inte, enligt en ny rapport från Vetenskapsrådet.
    Tidningen Curie: Kvinnor måste kämpa mer för att ta sig fram i akademin.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv