Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Nationellt kartverktyg underlättar arbetet med grön infrastruktur

Känner du till det nya kartverktyget som bland annat visar de olika värdetrakterna i Sverige? En värdetrakt är ett kunskaps- och planeringsunderlag som visar på särskilda ekologiska värden i landskapet. Verktyget är till exempel användbart i arbetet med att planera mark- och vattenanvändning och naturvårdsåtgärder, så att de bidrar till att bevara och stärka den gröna infrastrukturen, främja biologisk mångfald och skapa hållbara landskap.
    Till kartverktyget.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv