Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Granbarkborrens arvsmassa kartlagd

Kartläggningen av granbarkborrens arvsmassa bäddar för effektivare bekämpning.
Foto: Fredrik Schlyter.

Forskare har lyckats kartlägga granbarkborrens hela arvsmassa. Genombrottet banar väg för ny forskning på barkborrarna och långt bättre möjligheter att effektivt bekämpa skadeinsekten som varje år kan fördärva mer än 100 miljoner kubikmeter granskog i Europa och Asien.
    Kartläggningen av skalbaggens arvsmassa (genom) ökar möjligheterna att förstå hur och varför granbarkborren blivit en mycket framgångsrik skadegörare i skogen. Forskarnas analys av arvsmassan visar bland annat att granbarkborren har ett ovanligt stort antal gener som hjälper till att bryta ner växters cellväggar. Däremot har de förhållandevis få gener för att göra sig av med kroppsfrämmande ämnen, något som förvånar eftersom kådan i träden är giftig för insekterna.
    Lunds universitet: Granbarkborrens arvsmassa kartlagd.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv