Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Sverige står för hälften av Nordens covid-19-forskning

Det finns stora skillnader i de nordiska satsningarna på forskning om covid-19. Norge har exempelvis satsat mest inom samhällsvetenskap, 67 procent av sina medel, jämfört med 4 procent i Sverige som istället lagt mest på medicin.

Sverige har satsat nästan lika mycket pengar på forskning om covid-19 som de övriga nordiska länderna tillsammans. Enligt kartläggningen finns också stora skillnader i hur länderna fördelat pengarna mellan olika ämnen. Medan Sverige lagt 80 procent av medlen på medicinsk forskning har Norge satsat 67 procent på forskning inom samhällsvetenskap.
    Tidningen Curie: Sverige står för hälften av Nordens covid-19-forskning.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv