Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Regeringen föreslår nya Natura 2000-områden

Gökriksudden. Foto: David Persson.

Regeringen föreslår att 26 nya områden blir Natura 2000-områden. Områdena ligger i Uppsala, Örebro, Västmanlands, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län.
    Människans avtryck på naturen riskerar många arters livsvillkor och överlevnad. Regeringen prioriterar arbetet med att stärka och bevara den biologiska mångfalden på land och i vatten.
    Här nedan är de 26 områden som regeringen föreslår bli Natura 2000-områden enligt art- och habitatdirektivet. De som är markerade med asterisk (*) är dessutom särskilda skyddsområden enligt fågeldirektivet.
    Regeringskansliet: Regeringen föreslår nya Natura 2000-områden.

Uppsala län Rönnfjärdsskogen
Örebro län Ekeby dreve
Getapulien *
Långa tjärnarna
Nasta
Notkojudden
Sveafallen
Södra Sandsjöåsen
Ängsmossetjärnarna-Gällsjöhöjden
Västmanlands län Utterdalen
Norra hammaren
Tångan
Gökriksudden
Västernorrlands län Stensjön
Kullarna-Häxtjärn *
Lill-Oxsjöskogen
Horntjärnberget
Bjursjöberget-Hålldammberget
Fårberget
Korstjärnsmyran *
Midskogen
Långvattenhöjden
Jämtlands län Bjännmyren
Flåtthornet
Ödeborg
Västerbottens län Svanaträskmyran *

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv