Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Finns det ett parallellt universum?

Mängden multiversum-innehåll vi får från det amerikanska underhållsföretaget Marvel får oss att ställa frågan: finns det, av en slump, en möjlighet att ett identiskt parallellt universum verkligen existerar?
    Begreppet ett parallellt universum har intresserat fysikers nyfikenhet under lång tid. Även om det inte finns några övertygande bevis som stöder multiversums existens, är förutsägelserna om dess möjliga existens förankrade i teoretiska fysikfenomen. Ta till exempel Big Bang-teorin), som gav upphov till det observerbara universum, kan öppna ett område av möjligheter som kan bevisa parallella universum.
    Läs mer om parallella universum på Big Think: Could there be a parallel universe identical to our own?

Multiversum, eller “mångvärldshypotesen”, är ett begrepp som beskriver en världsbild med många eller oändligt många universum. Det kan också syfta på ett kosmos där det finns ett oändligt antal parallella universum. Teorin om multiversum är ett svar på den s.k. antropiska principen.

Källa: Wikipedia.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv