Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Brist på elnät gav oss bensinbilar i stället för elbilar under 1900-talets början

I dag har elbilen kommit tillbaka, men under många år förde den en tynande tillvaro. Nu har forskare tittat på hur detta kom sig – elbilen var ju med i matchen redan vid förra sekelskiftet. Bild: Annons från Detroit Eletric 1912 (Wikimedia commons.)

I en studie publicerad i Nature Energy visar forskare från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet att bristen på infrastruktur var en viktig faktor bakom att bilproducenter valde att tillverka bensinbilar istället för elbilar i det tidiga 1900-talets USA. Forskarna uppskattar att om elnätet hade etablerats och spridits 15 till 20 år tidigare så kunde det ha lett till att en majoritet av producenterna föredragit elfordon, framför allt i storstadsområden.
    Lunds universitet: Brist på elnät gav oss bensinbilar i stället för elbilar under 1900-talets början.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv