Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Drivmedel: Bioråvaror bidrar till mål för minskade växthusgasutsläpp

Total mängd rapporterade fossila respektive biobaserade komponenter i levererade drivmedel i Sverige

Under 2020 minskade den totala mängden leveranser av drivmedel i Sverige, och samtidigt har andelen biokomponenter i drivmedel ökat. Dessutom har samtliga drivmedelsleverantörer uppnått drivmedelslagens mål om sex procent minskning av växthusgasutsläpp.
    Energimyndigheten: Drivmedel: Bioråvaror bidrar till mål för minskade växthusgasutsläpp.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv