Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Beslut om datorinfrastruktur ska möta framtidens krav

Den snabba ökningen av användare inom exempelvis Life Science gör att datamängderna ökar. För att möta en växande efterfrågan på hanteringen av storskalig datalagring och beräkningar inom svensk forskning behövs en ny organisation.

Vetenskapsrådet har beslutat att etablera en ny organisation för att möta det växande behovet av storskalig beräkning och datahantering inom forskningen. I dagsläget sköts dessa tjänster av den nationella datorinfrastrukturen SNIC som nu ska ersättas eftersom organisationen inte längre anses leva upp till kraven.
    Tidningen Curie: Beslut om datorinfrastruktur ska möta framtidens krav.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv