Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Svensk-danskt samarbete med 3D-skanning av runstenar i Danmark

Med hjälp av 3D-skanning kan man analysera huggspåren på en runsten och få fram mer information om runristaren. Henrik Zedig, skanningsexpert och arkeolog, Länsstyrelsen Västra Götaland och Lisbeth Imer, forskare vid Runologisk laboratorium, Nationalmuseum i Köpenhamn.
Foto: Laila Kitzler Åhfeldt, cc.

Under hösten genomfördes nya undersökningar av runstenar i Danmark i syfte att få en fördjupad bild av runstensresandet och runristarna. Forskarna förväntar sig att det ska bidra till förståelsen av bland annat KarlevistenenÖland.
    Riksantikvarieämbetet: Svensk-danskt samarbete med 3D-skanning av runstenar i Danmark.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv