Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Ny webbplats ett kunskapsnav för digital tillgänglighet

Tillgänglighetskraven ökar för både privat och offentlig sektor. Insatser behövs för att skapa ett inkluderande samhälle där alla kan ta del av digitaliseringens möjligheter. Därför lanserar nu fyra myndigheter en gemensam webbplats, digin.nu, som samlar information, verktyg och inspiration för ökad digital tillgänglighet.
    Coronapandemin har visat hur snabbt den digitala utvecklingen kan gå när behov och motivation ökar, men den har också visat hur klyftan ökar mellan de som är och inte är digitalt delaktiga.
    Den senaste ”Svenskarna och internet”-rapporten från Internetstiftelsen visar att 6 procent av befolkningen inte använder internet år 2021. I vissa grupper är siffran mycket högre, exempelvis använder 20 procent av pensionärer och personer med funktionsnedsättning aldrig internet. Det här belyser att insatser behöver göras för att skapa ett mer inkluderande samhälle där alla kan ta del av digitaliseringens möjligheter.
    De fyra myndigheterna som står bakom webbplatsen Digin.nu är Post- och telestyrelsen (PTS), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Myndigheten för delaktighet (MFD) och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).
    Digin.nu.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv