Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Miljönyttan av ekologisk odling beror på det omgivande landskapet

Att odla ekologiskt i stället för konventionellt kan gynna den biologiska mångfalden, men spelar det någon roll var (på vilken plats) man odlar ekologiskt? Enligt en studie från Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) och AgriFood Economics Centre vid Lunds universitet och SLU är svaret på frågan ja. Studien visar nämligen att ekologisk odling kan gynna mångfalden av växtarter till en lägre kostnad i områden med få eller inga naturbetesmarker.
    Lunds universitet: Miljönyttan av ekologisk odling beror på det omgivande landskapet.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv