Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

PTS vitesförelägger Bahnhof om
5 000 000 kronor

Bredbandsoperatören Bahnhof ska enligt datalagringsreglerna lämna ut uppgifter om abonnemang till Polismyndigheten vid misstanke om brott när portnummer saknas i begäran. Bahnhof följer inte reglerna och företaget föreläggs nu med vite av Post- och telestyrelsen (PTS).
    PTS: PTS vitesförelägger Bahnhof om 5 000 000 kronor att lämna ut uppgifter till Polismyndigheten.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv