Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Dubiös handhöjning m.m. upprör

Hr magister Negusson pekar ut Afrika!

Ytterligare en bild som förekommer i cyberrymden föreställer just sagda hr mag. Negusson med pekpinnen i högsta hugg i en till synes hotande attityd.
    – Det måste vara någon missnöjd förälder, vars barn fått ett i förälderns tycke alltför lågt betyg, som lagt ut fotot. I själva verket har jag på bilden just lyft pekpinnen för att utpeka Afrika på kartan, försäkrar hr mag. Negusson.
    Det inträffade understryker, enl. GV:s mening, betydelsen av att vi i mobiltelefonernas och internätets tid städse ser upp med huru vi använder armar, ben och andra kroppsdelar så att vårt kroppsspråk icke på något vis kan misstolkas ens av den illvilligaste betraktare.
    Grönköpings Veckoblad.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv