Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

NASA ska testa ett nytt solsegel på rymdskepp

En illustration av ett helt utrullat solsegel som mäter cirka 9 meter per sida. Eftersom solstrålningstrycket är litet måste solseglet vara stort för att effektivt generera dragkraft. Bild: NASA .

NASA kommer att testa ett nytt solsegelsystem för att se om det är ett genomförbart alternativ till bränslebaserade motorer för manövrering av små satelliter. Eventuellt även för billig transport av rymdfarkoster på rymduppdrag. Man har valt NanoAvionics från Illinois för att testa solsegelsystemet.
    NASA:s Advanced Composite Solar Sail System, eller ACS3, där man använder kompositmaterial – eller en kombination av material med olika egenskaper. Data som erhållits från ACS3 kommer att vägleda utformningen av framtida större kompositsystem för solsegelsystem som kan användas för satelliter för tidig varning för rymdväder, asteroidspaningsuppdrag nära jorden eller kommunikationsreläer för utforskningsuppdrag.
    NASA: Advanced Composite Solar Sail System: Using Sunlight to Power Deep Space Exploration.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv