Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

En miljard år av tid i jordens historia borta

Forskare rekonstruerar ju jordens historia genom fossiler, stenar och andra saker som finns bevarade i marken. Experter har funnit ett gigantiskt bortfall av tid i jordens historia på grund av bristen på bevis.
    Den saknade tiden, kallad The Great Unconformity och överstiger en miljard år på vissa ställen. Det betyder att man hittar cirka 550 miljoner år gamla stenar som går tillbaka 1,7 miljarder år, men inga andra spår från åren däremellan har hittats.
    Forskare använde termokronometriska data från fyra nordamerikanska platser för att fastställa orsaken till den “stora oöverensstämmelsen” – en massiv förlust av sten för cirka 700 miljoner år sedan.
    Ny forskning ger ytterligare bevis för att bergarter som representerar upp till en miljard år av geologisk tid skars bort av gamla glaciärer under planetens “Snowball Earth”-period. ”Snöbollsjorden” är en hypotes som försöker förklara en rad fenomen i den geologiska lagerföljden genom att föreslå att en istid under yngre proterozoikum (1.000–542 miljoner år sedan) var så kraftig att hela jorden skulle ha varit täckt av glaciärer.
    Vice: A Billion Years of Time Are Mysteriously Missing. Scientists Think They Know Why,
    Engelska Wikipedia: Great Unconformity.
    Wikipedia: Snöbollsjorden.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv