Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Nya tolkningar av runor på Rökstenen

Johan Hadorphs och Johan Leitz’ avbildning av Rökstenen. Träsnitt i Bautil (1750). Foto Alvin.

Rökstenen har under de senaste åren varit föremål för ett enormt intresse och bara under det gångna året har tre vägande förslag till omtolkningen av denna inskrift lagts fram. Riksantikvarieämbetets runolog Magnus Källström ger här en översikt över tolkningarna.
    Riksantikvarieämbetet: Att tolka Rökstenen.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv