Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Samernas nationaldag

Samernas nationaldag firas sedan 1992 den 6 februari för att högtidlighålla minnet av den första samiska kongressen som ägde rum denna dag 1917 i Trondheim. Beslutet om samernas nationaldag fattades på den 15:e samiska konferensen i Helsingfors. Samernas nationaldag firas i hela Sápmi.
    Sámediggi (Sametinget): Samernas nationaldag.
    Samer.se: Samefolkets nationaldag i februari.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv