Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Systemfel och misstag bakom många it-incidenter

I årsrapporten: ”En inblick i Sveriges cybersäkerhet”, pekar MSB på flera orsaker till de it-incidenter som drabbade Sverige under 2021. Rapporten presenterar också lärande exempel och rekommendationer baserat på erfarenheter från förra årets inrapporterade incidenter hos statliga myndigheter och leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster.
    MSB: Systemfel och misstag bakom många it-incidenter.
    Mer information finns i årsrapporten:
    En inblick i Sveriges cybersäkerhet : årsrapport it-incidentrapportering 2021 (pdf).


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv