Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Ändrad kemi i bottnarna försvårar Östersjöns återhämtning

Övergödningen i Östersjön har förändrat den kemiska miljön i bottensedimenten så mycket att de processer som motverkar övergödningen försvåras, visar en avhandling från Göteborgs universitet.
    Forskning.se: Ändrad kemi i bottnarna försvårar Östersjöns återhämtning.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv