Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

”Se mer pluralistiskt på excellens”

Vid excellenssatsningar behöver man ta hänsyn till vetenskapsområdens olika förutsättningar. Det gäller både vid bedömningar av projektansökningar och vid uppföljning och utvärdering, framhåller forskaren Tomas Hellström.

Excellenssatsningar ska stödja framstående forskning inom olika fält. För att lyckas med satsningen måste man dock ta hänsyn till att vetenskapsområden har olika förutsättningar.
    – Det krävs en mer pluralistisk syn på vad excellens är, säger Tomas Hellström som är professor vid Lunds universitet.
    Tidningen Curie: ”Se mer pluralistiskt på excellens”.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv