Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Ny rapport om PFAS i ytvatten från limniska miljöer i Stockholms län

Kartan är beskuren.

Länsstyrelsen Stockholms län har samlat in vattenprover från totalt 92 platser för analyser av miljögifter i sjöar och vattendrag. Bland de undersökta miljögifterna var fokus särskilt inriktat på högfluorerade ämnen (PFAS) i vattnet. Vattenproverna samlades in två gånger under 2019 och en gång under 2021 på varje plats.
    Analyserna visade att 15 olika PFAS-ämnen gick att kvantifiera och att halterna av summa PFAS-11 och PFOS från samma plats var relativt lika för de olika tillfällena. Höga halter hittades i ytvatten vilket visar att tillskottet av PFAS från förorenade områden till Mälaren utgör ett allvarligt hot mot en säker dricksvattenproduktion.
    Naturvårdsverket: Ny rapport om PFAS i ytvatten från limniska miljöer i Stockholms län.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv