Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Livsmedelsverket föreslår nya gränsvärden i dricksvatten för PFAS, arsenik, bly och kadmium

Livsmedelsverket föreslår nya gränsvärden för fyra PFAS-ämnen, arsenik, bly och kadmium i dricksvatten. För PFAS sätts nu ett så strängt gränsvärde som det är möjligt att göra. Gränsvärdena finns, tillsammans med andra förändringar på dricksvattenområdet, i ett förslag till ny lagstiftning.
    Den europiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, har skärpt sin bedömning av hur mycket PFAS som betraktas som säkert att få i sig varje vecka hela livet utan hälsorisker av fyra olika PFAS-ämnen.
    Livsmedelsverket föreslår därför ett gränsvärde på 4 nanogram per liter dricksvatten för dessa fyra PFAS-ämnen. Det innebär att dricksvattnet inte får innehålla mer av dessa PFAS än så.
    Livsmedelsverket: Livsmedelsverket föreslår nya gränsvärden i dricksvatten för PFAS, arsenik, bly och kadmium.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv