Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

”Det pågår en massutrotning av växter”

Aelys Humphreys. Foto: Jan-Niklas Nuppenau.

Det mesta vi tror oss veta om utrotning baseras på hur det ser ut för däggdjur och fåglar, men de representerar bara en bråkdel av vår biologiska mångfald. WWF:s senaste Living Planet Report från 2020 var den första där växter togs upp, Aelys Humphreys har skrivit ett av avsnitten. Hon forskar bland annat om vilka växter som har dött ut under de senaste århundradena.
    Stockholms universitet: ”Det pågår en massutrotning av växter”.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv