Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

EU:s plan för att minska beroendet av Ryssland

Europeiska kommissionen har lagt fram REPowerEU-planen, som svar på svårigheter och störningar på den globala energimarknaden till följd av Rysslands invasion av Ukraina.
    Europas energisystem måste ställas om av två brådskande skäl: För det första måste EU:s beroende av ryska fossila bränslen upphöra. De används som ett ekonomiskt och politiskt vapen och kostar skattebetalarna i EU närmare 100 miljarder euro per år.
    Klimatkrisen måste åtgärdas. Genom att agera som union kan Europa snabbare fasa ut beroendet av ryska fossila bränslen. 85 procent av invånarna i EU anser att EU bör minska sitt beroende av rysk gas och olja så snart som möjligt, som stöd för Ukraina. Åtgärderna i REPowerEU-planen kan bidra till att detta mål uppnås, genom energibesparingar, diversifiering av energiförsörjningen och ett snabbare införande av förnybara energikällor som ersättning för fossila bränslen i bostäder, industrin och elproduktion.
    Europeiska kommissionen: REPowerEU: En plan för att snabbt minska beroendet av ryska fossila bränslen och påskynda den gröna omställningen.
    European Commission: Audiovisual Service.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv