Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Sverige beräknas få största befolkningsökningen i EU

Kartan visar den procentuella skillnaden i antalet invånare mellan 2022 och 2100, enligt Eurostats projektioner. Blålätt innebär en ökning och rödlätt en minskning av befolkningarna. Karta: Europaportalen. Källa: Eurostat. Skapad med Datawrapper.

År 2100 beräknas Sveriges befolkning uppgå till närmare 13,7 miljoner invånare. Invandring är samtidigt avgörande för att hålla uppe befolkningsantalen i EU, enligt beräkningarna.
    Europaportalen: Sverige beräknas få största befolknings-ökningen i EU.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv