Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2022

Här är ett urval av de lagar och förordningar som träder i kraft under första halvåret 2022 eller en tid därefter, såväl nya lagar och förordningar som ändringar i befintliga.
    Lagar och förordningar anger spelreglerna för vårt samhälle. En ny lag blir till genom att regeringen lämnar ett förslag, en proposition, till riksdagen. Efter att något av riksdagens utskott har bearbetat propositionen fattar riksdagen beslut om den nya lagen. Därefter utfärdar regeringen lagen, vilket innebär att den publiceras och blir känd. En ny förordning kan regeringen själv besluta om utan att lägga fram den för riksdagen.
    Både lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS).
    Ladda ner Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2022.
    SFS publiceras elektroniskt Svensk författningssamling.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv