Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för kategorin 'Biologi'

Blodsockernivån som skonar ögon och njurar vid diabetes typ 1

fredag 30 september, 2022 kl. 05:19

Hur bör blodsockret ligga vid typ 1-diabetes för att minska risken för ögon- och njurskador? Forskare i Linköping tror sig veta.    Det handlar om långtidssocker, alltså det blodsocker man har som genomsnitt under flera månaders tid före ett mättillfälle.    Det har varit känt sedan 1990-talet att man löper minskad risk för skador om man håller långtidssockret i […]

Adhd knyts till hjärtstopp och stroke

onsdag 28 september, 2022 kl. 05:22

Bild: Unsplash/Louis Reed. Det finns starka samband mellan adhd och vissa hjärt-kärlsjukdomar, enligt en ny studie.    Det är ganska vanligt att människor med adhd har andra psykiatriska diagnoser eller fysiska hälsoproblem. Bland annat har adhd förknippats med en ökad risk för sjukdomar i hjärta och kärl.    Forskning.se: Adhd knyts till hjärtstopp och stroke.

Så fastnar skrämmande minnen i vissa hjärnor

måndag 26 september, 2022 kl. 05:25

Riccardo Barchiesi och Estelle Barbier är del av forskarteamet som hittat den nya mekanismen.Foto: Anna Nilsen/LiU. LiU-forskare har hittat en biologisk mekanism som förstärker lagringen av skrämmande minnen i hjärnan. Upptäckten ger ny kunskap om mekanismer bakom ångestrelaterade sjukdomstillstånd och identifierar en möjlig gemensam mekanism bakom ångest och alkoholberoende.    Linköpings universitet: Så fastnar skrämmande minnen i […]

Allt fler sjukdomar kopplas till partiklar i luften

fredag 23 september, 2022 kl. 05:18

Sverige är ett av de länder i världen med renast luft. Ändå uppskattar forskare att luftföroreningar bidrar till omkring 7 600 förtida dödsfall varje år. En hypotes är att partiklar som tar sig ner i luftvägarna orsakar inflammation som sedan sprids i kroppen.    Forskning.se: Allt fler sjukdomar kopplas till partiklar i luften.

Antibiotika till små barn ökar risken för astma och allergier

fredag 23 september, 2022 kl. 05:16

Risken att drabbas av astma och eksem ökar hos barn som behandlats med antibiotika under sina första 18 levnadsmånader. Förklaringen kan vara att läkemedlet påverkar tarmbakterier och stör immunsystemets utveckling.    Forskning.se: Antibiotika till små barn ökar risken för astma och allergier.

Gift i gamla leksaker riskerar barns hälsa

måndag 12 september, 2022 kl. 05:22

Att låta barnen% leka med ärvda plastleksaker kan vara en risk. När forskare testade gamla leksaker och utklädningsföremål i plast innehöll 84 procent av föremålen gifter som kan orsaka störningar i utvecklingen och fortplantningsförmågan hos barn.    Forskning.se: Gift i gamla leksaker riskerar barns hälsa.

Nytt möjligt mål för cancerbehandling upptäckt

fredag 9 september, 2022 kl. 05:26

Bilden visar cancerceller i en cellodling. Bild: National Cancer Institute, Wikimedia commons. Forskare har identifierat en mekanism som styr cancertumörers tillväxt. I framtiden kan upptäckten leda till nya läkemedel mot en rad olika cancersjukdomar.    Forskning.se: Nytt möjligt mål för cancerbehandling upptäckt.

Biologiskt framställda sexferomoner kan skydda skördar från skadeinsekter

fredag 9 september, 2022 kl. 05:25

Lundabiologen Christer Löfstedt, till höger, och Per Hofvander från Sveriges lantbruksuniversitet har arbetat länge med den nya studien. Foto: Jan Nordén. Forskare har lyckats utvinna feromoner – doftämnen som används av bland annat insekter vid parningskommunikation – ur genmodifierade oljeväxter. Metoden kan bli ett prisvärt och miljövänligt alternativ till kemiskt framställda bekämpningsmedel inom jordbruket.    Lunds universitet: […]

Östrogen kan öka risken för äggstockscancer och bröstcancer

lördag 3 september, 2022 kl. 05:23

Bild: Artem Labunsky, Unsplash. Naturligt höga nivåer av östrogenet östradiol kan öka risken för äggstockscancer och en viss typ av bröstcancer. Resultatet bidrar till förståelsen för hur östrogen påverkar risken för cancer.    Forskning.se: Östrogen kan öka risken för äggstockscancer och bröstcancer.

Vaginal förlossning påverkar inte kvinnors sexliv

lördag 3 september, 2022 kl. 05:22

Bild: Priscilla Du Preez/Unsplash. Kvinnors sexliv påverkas inte negativt av en vaginal förlossning. Forskare har jämfört sexuell tillfredsställelse och sexuell frekvens hos kvinnor som fött vaginalt och med kejsarsnitt.    Forskning.se: Vaginal förlossning påverkar inte kvinnors sexliv.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv