Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för kategorin 'Biologi'

Ny immunterapi behandlar svår hudcancer

tisdag 11 augusti, 2020 kl. 00:03

En ny typ av immunterapi av den elakartade hudcancern malignt melanom visar lovande resultat. Tre mycket svårt sjuka patienter är idag långtidsöverlevare, i en studie av forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.    Forskning.se: Ny immunterapi behandlar svår hudcancer.

Enzym med viktig roll för SARS-CoV-2-infektion kartlagt

måndag 10 augusti, 2020 kl. 00:07

Enzymet ACE2 (brunfärgat) uttrycks här i njurvävnad. 150 olika celltyper har undersökts, men enzymet tycks inte uttryckas i luftvägarna.Bild: Human Protein Atlas. Enzymet ACE2 har föreslagits spela en viktig roll för SARS-CoV-2-virusets inträde i värdceller – och utveckling av sjukdomen covid-19. Uppsalaforskare har gjort en kartläggning av enzymet i hela människokroppen. I motsats till tidigare […]

Spridning av influensavirus vanligt i sjukhusmiljö

fredag 7 augusti, 2020 kl. 00:02

Var fjärde inneliggande patient med influensa under en given säsong visade tecken på att ha smittats i vården. Det framgår i en avhandling från Göteborgs universitet om influensaspridning på sjukhus och hur problemen kan åtgärdas.    Forskning.se: Spridning av influensavirus vanligt i sjukhusmiljö.

Högfluorerade kemikalier ökar risken för diabetes och celiaki hos spädbarn

tisdag 4 augusti, 2020 kl. 00:03

Risken för typ 1-diabetes och celiaki kan öka hos barn om mödrarna utsatts för vanligt förekommande högfluorerade kemikalier under graviditeten. Det visar ny forskning vid Örebro universitet.    Forskning.se: Högfluorerade kemikalier ökar risken för diabetes och celiaki hos spädbarn.

Genförändringar i hjärntumören påverkar läkemedlets effekt

måndag 3 augusti, 2020 kl. 00:03

Cellförändringar i glioblastomceller påverkar effekten av olika läkemedel. Det visar en undersökning av ett stort antal cellprover från patienter med denna hjärncancerform. Kunskapen kan öka precisionen vid behandling av glioblastom.    Forskning.se: Genförändringar i hjärntumören påverkar läkemedlets effekt.

Biobläck printar celler i 3D

lördag 1 augusti, 2020 kl. 00:02

Biobläcket består bland annat av hyaluronansyra och syntetiska peptider. Dessa binds ihop till ett vattenrikt nätverk, en hydrogel, som fungerar som ett stödmaterial för cellerna. Foto Magnus Johansson. Ett vävnadsliknande material kan skrivas ut i 3D-skrivare med hjälp av ett nyframtaget biobläck. Det är forskare vid Linköpings universitet som utvecklat en metod och ett material […]

Läkemedel mot prostatacancer testas mot covid-19

lördag 25 juli, 2020 kl. 00:08

Ett läkemedel som används vid prostatacancer skulle även kan användas för att behandla patienter med covid-19. Eftersom läkemedlet bland annat påverkar ett enzym som är viktigt vid både prostatacancer och coronainfektion, hoppas forskarna kunna korta sjukdomsförloppet och minska behovet av intensivvård.    Forskning.se: Läkemedel mot prostatacancer testas mot covid-19.

Nytt sätt att kartlägga hjärnans olika områden

måndag 20 juli, 2020 kl. 00:03

Bild: från filmen Molecular Atlas of the Adult Mouse Brain. Forskare vid Karolinska institutet har kartlagt en mushjärna på molekylär nivå. Metoden skulle med fördel även kunna användas för att kartlägga den mänskliga hjärnan, och till exempel identifiera de molekylära förändringar som uppstår i olika hjärnområden vid psykiska och neurologiska sjukdomar, menar forskarna bakom studien.    Forskning.se: […]

Ny metod visar hur Parkinsonprotein skadar cellmembran

söndag 19 juli, 2020 kl. 00:01

Celler sedda i mikroskop. Vid Parkinsons sjukdom klumpar proteinet alfasynuklein ihop sig i hjärnan. Detta förstör cellernas membran och cellerna dör. En ny metod som gör det möjligt att studera proteinernas interaktion med enskilda vesiklar i celler, har visat att membranets sammansättning spelar roll för hur mycket av proteinet som behövs för att göra skada.    Forskning.se: […]

Ämne i blodplättarna motverkar spridning av tumörceller

fredag 3 juli, 2020 kl. 00:01

Blodplättar (rött) aktiveras i nära kontakt med blodkärl (grönt) i tumörer, och frisätter då bland annat PDGFB. Bild: Yanyu Zhang. En hittills okänd funktion hos blodplättar i cancerceller har visat sig bidra till att bevara blodkärlsbarriären. På så sätt begränsas spridningen av tumörceller till andra delar av kroppen. Det visar en studie av musmodeller från […]

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv