Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för kategorin 'Ekonomi'

Regeringen föreslår skatt på plastbärkassar

torsdag 19 september, 2019 kl. 00:43

I budgetpropositionen för 2020 aviserar regeringen att en skatt på plastbärkassar ska införas. Skatten ska bidra till att Sverige uppnår EU:s mål om att förbruka maximalt 40 plastbärkassar per person och år till slutet av 2025 och därigenom bidra till att minska nedskräpningen och spridningen av mikroplaster i naturen.    Plastbärkassar som typiskt sett erbjuds konsumenter i […]

Spelutvecklarna slår nya rekord i år igen

lördag 14 september, 2019 kl. 01:40

Det som en gång var en nyhet och en sensation – ”svenska dataspel gör succé i världen” – är numera ett faktum.    Svenska spelutvecklares omsättning växte till 19,2 miljarder kronor under 2018 vilket är en ökning med 42 procent. Det är en tredubbling på fem år, och största procentuella ökningen sedan 2014.    De svenska spelföretagen växer, och […]

Cancer ledande dödsorsak i höginkomstländer

fredag 13 september, 2019 kl. 00:43

Cancer är nu den ledande dödsorsaken bland medelålders personer i höginkomstländer, medan död i hjärt-kärlsjukdom är den fortsatt vanligaste i låg- och medelinkomstländer. Skillnaderna beror på att de rika länderna utvecklat framgångsrika strategier för att förebygga och behandla hjärt-kärlsjukdom, visar en omfattande internationell studie.    Forskning.se: Cancer ledande dödsorsak i höginkomstländer.

Unga jordbrukare gynnas av startstöd

måndag 9 september, 2019 kl. 00:51

Foto: Istock. Startstöd till unga jordbrukare gör att man startar eget tidigare än annars. Inkomsterna blir också högre och sannolikheten att man fortsätter som jordbrukare ökar. Det visar en ny studie från AgriFood Economics Centre. Resultaten ifrågasätter tidigare slutsatser om startstödets effekter.    Andelen unga jordbrukare minskar i Sverige. För att motverka utvecklingen erbjuds ett startstöd till […]

EU:s bedrägerigranskare: Flest fall i Ungern

söndag 8 september, 2019 kl. 04:13

Foto: EU. OLAF slutförde under fjolåret sammanlagt 167 granskningar av misstänkt bedrägeri mot EU-budgeten, visar EU-byråns senaste rapport. Flest av dessa, nio, genomfördes i Ungern.    OLAF (Office européen de lutte antifraude), Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, har i uppdrag att skydda EU:s finansiella intressen. OLAF är en del av Europeiska kommissionen.    Efter Ungern hade Grekland och Polen flest […]

Färre unga går till doktorn när det kostar pengar

torsdag 29 augusti, 2019 kl. 00:42

När unga vuxna passerar åldersgränsen för att betala patientavgift minskar deras läkarbesök i primärvården med sju procent, visar en studie. De grupper som påverkas mest är kvinnor och låginkomsttagare.    Forskning.se: Färre unga går till doktorn när det kostar pengar.

Ekonomihögskolan i Lund håller hög internationell klass

fredag 23 augusti, 2019 kl. 00:46

Under sommaren har Ekonomihögskolan vid Lunds universitet fått två internationella prestigefyllda ackrediteringsbesked. Fakulteten är nu ackrediterad i fem år av både EQUIS och AMBA, och tillhör de 1 procent av ekonomihögskolor globalt som har båda ackrediteringarna.    John Abrahamson, ordförande för Ekonomihögskolans fakultetsstyrelse, och Lars Ljungälv, ordförande för fakultetens rådgivande kommitté, är samstämmiga.    – Detta är ett styrkebesked. […]

Bluffdomänerna allt fler – 96 procent av företagen har en ond tvilling

torsdag 22 augusti, 2019 kl. 00:49

Nya toppdomäner medför att allt fler bluffdomäner skapas av kriminella. De flesta större svenska företag kan räkna med att deras domän har en oseriös tvilling under en annan toppdomän.    Att registrera domäner vars namn har tydliga kopplingar till väletablerade sajter har länge varit ett vanligt förekommande sätt för kriminella att komma över känsliga uppgifter.    Läs mer i […]

Ökad näring vinst för växter vid bete

tisdag 13 augusti, 2019 kl. 01:16

Betesmarker viktiga för den biologiska mångfalden. (Foto: Anna Jansson, SLU.) Energi- och proteininnehållet i växter är högre om de betas än om de klipps. Innehållet från de betade områdena ökar med åren, medan det är oförändrat där man bara klipper vegetationen.    Forskning.se: Ökad näring vinst för växter vid bete.

Små fält och olika grödor ger mångfald i jordbrukslandskapet

fredag 2 augusti, 2019 kl. 01:33

Fler olika grödor bra för alla arter. Mindre åkrar och en större variation av grödor ger en god effekt på den biologiska mångfalden i jordbrukslandskap. Effekten går att jämföra med den som till exempel bevarad ängsmark och blommande remsor längs åkrar ger. Det visar en omfattande internationell studie där forskare från Lunds universitet har deltagit.    Forskning.se: […]

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv