Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för kategorin 'Ekonomi'

Coop satsar på AR tillsammans med barnfavoriten Peppy Pals

tisdag 7 juli, 2020 kl. 00:05

Coop har i ett samarbete med Peppy Pals som resulterat i den nya AR-appen “Receptjakt med Peppy Pals”. AR är ”förstärkt verklighet” (engelska: ”augmented reality, AR”).    Med appen ska barnen hjälpa till att leta ingredienserna till olika recept i några utvalda Coop-butiker med hjälp av AR-funktionen i appen. Den fungerar till en början i Stora Coop […]

Liten risk för ökade barkborreskador efter naturvårdsåtgärder

måndag 6 juli, 2020 kl. 00:04

Granbarkborre. Foto: Gilles San Martin, cc. Naturvårdsåtgärder som görs för att öka den biologiska mångfalden kan innebära en något ökad risk för skador av barkborrar, enligt forskning från SLU och Skogforsk. Fem år efter naturvårdsbränning eller luckhuggning kunde forskarna se att risken för skador ökar lokalt. Förekomsten av nyligen avverkade kalhyggen i närområdet ökar också […]

Inkomstgapet ökar – stora skillnader i levnadsstandard mellan land och stad

onsdag 1 juli, 2020 kl. 00:03

I centrala områden i Stockholms län har de disponibla inkomsterna ökat gentemot riket från 15 procent högre i början av 90-talet till runt 50 procent högre efter 2015.Foto: Ana Borquez, Unsplash. Den regionala ojämlikheten ökar i Sverige. Utvecklingen beror dels på att levnadsstandarden i glest bebodda områden sjunker i relation till riket som helhet och […]

Förlusten av skog gynnar vissa arter medan andra förlorar

onsdag 1 juli, 2020 kl. 00:01

Vissa arter, till exempel skalbaggen Rosalia longicorn överlever bäst i intakta gamla skogar. Foto: Peter Krimbache, cc. När skogsytor försvinner i allt högre takt sker det långtgående effekter på den globala biologiska mångfalden. Det visar en internationell studie, baserad på uppgifter om biologisk mångfald på 6.000 platser globalt och sträcker sig över 150 år.    Forskning.se: Förlusten […]

CERN planerar ny partikelaccelerator

torsdag 25 juni, 2020 kl. 00:04

CERN har godkänt planerna på att börja bygga en ny partikelaccelerator som ska bli 100 kilometer lång, det gör den betydligt kraftfullare än den nuvarande partikelacceleratorn Large Hadron Collider (LHC) som har en längd av 27 kilometer.    Man vill börja bygga den nya partikelacceleratorn Future Circular Collider (FCC) någon gång 2038. Men det krävs mer pengar […]

Elon Musk-företag visar intresse för Fornebubanan

måndag 15 juni, 2020 kl. 00:05

Boring Company visar interesse för Norge och Fornebubanan.Illustraston: The Boring Company. Elon Musks tunnelföretag The Boring Company (TBC) visar intresse för att gräva den planerade norska tunnelbanelinjen Fornebubanen som ska gå mellan centrala Oslo och Fornebu.    Norska Fremskrittspartiet menar att lösningen som TBC har kan spara många miljarder kronor och vara ett mer miljövänligt alternativ. Detta […]

Äldre tvingas samordna sin egen vård inom hemtjänsten

måndag 15 juni, 2020 kl. 00:03

När äldreomsorgen delas upp mellan olika enheter och personer inom hemtjänsten, blir både kontinuiteten och tilliten i omsorgsrelationerna sämre. Samtidigt tvingas de äldre själva samordna sina omsorgsinsatser. Det leder till ett ökat ansvar för de anhöriga och aktualiserar frågan om obetalt hemarbete.    Forskning.se: Äldre tvingas samordna sin egen vård inom hemtjänsten.

Svenskarna till euron: Nej, tack

lördag 13 juni, 2020 kl. 00:04

Svenskarnas motstånd mot att gå med i eurosamarbetet har under våren ökat något. Stödet för EU-samarbetet är dock alltjämt mycket starkt.    Det visar SCB:s senaste stora opinionsundersökning om svenskarnas syn på EU-medlemskapet och euron.    Europaportalen: Svenskarna till euron: Nej, tack.

Svensk innovation kan revolutionera textilbranschen

lördag 13 juni, 2020 kl. 00:02

Foto: Alexander Donka. Den globala textil- och modeindustrin står i dag för motsvarande 8 procent av människans miljöpåverkan. Det gör modebranschen till en av de mest resursintensiva industrierna i världen. Nu visar smarta energiinnovationer – som svenska Re:newcells kemiska återvinning av cellulosafibrer – vägen mot en cirkulär, mer hållbar textilekonomi.    Energimyndigheten: Svensk innovation kan revolutionera textilbranschen.

Apple värderat till över 1,5 biljoner dollar

fredag 12 juni, 2020 kl. 00:03

Foto: Joe Ravi / Wikimedia Commons, cc. Trots den pågående pandemin så har aktier i flera av världens techföretag stigit ordentligt den senaste tiden. Även Apple vars aktie stigit så pass mycket att företaget nu värderas till över 1,5 biljon dollar. Apple blir därmed det första amerikanska företag som passerar den milstolpen.    Ars Technica: Apple is […]

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv