Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för kategorin 'Energi'

Helhetsperspektiv inom solel, vindel och elnät skyndar på en hållbar omställning för klimatet

torsdag 26 mars, 2020 kl. 01:12

Elektrifiering är en av nyckellösningarna för att ställa om till ett hållbart samhälle. Men omställningen måste gå snabbare. Därför tar vi nu ett krafttag för att få med hela systemperspektivet för förnybar el och det framtida elsystemet. Flera spännande projekt ska precis starta – och vi söker nya projekt som kan svara på utmaningarna och […]

Prognos: Så mycket ökar elproduktionen från sol och vind till 2022

onsdag 18 mars, 2020 kl. 00:21

Elproduktionen från vindkraft väntas fördubblas, från cirka 17 TWh 2018 till 38 TWh fram till 2022. Ökningen beror på en kraftig utbyggnad de kommande åren. Även produktion av solel växer snabbare än vad det tidigare har bedömts. Samtidigt minskar den totala energianvändningen och tillförseln i Sverige. Det visar Energimyndighetens kortsiktsprognos för perioden 2019–2022.    Energimyndigheten: Prognos: Så […]

Fyra kommuner med kraftig ökning av förnybara bränslen i fjärrvärme

onsdag 11 mars, 2020 kl. 00:28

Värmekraft per kommun för åren 2010 (t.v.) och 2018. Användningen av förnybara bränslen till fjärrvärmeproduktionen i Sveriges kommuner ökade från 80 till 90 procent från 2010 till 2018. Mönsterås, Mölndal, Torsby och Perstorp har gått från knappt någon andel förnybart till 88 procent eller högre 2018. Statistiken redovisas i ”Kommunal och regional energistatistik”.    Energimyndigheten: Fyra kommuner […]

Tesla bygger världens största batterifarm

tisdag 3 mars, 2020 kl. 00:55

Foto: Tesla. I Kalifornien ska Tesla tillsammans med företaget Pacific Gas and Electric Company (PG&E) bygga om ett gammalt kraftverk till vad som kommer att bli den största batterifarmen i världen.    Man kommer att använda Tesla Megapacks för att lagra överskottsenergi från sol- och vindkraft i anläggningen vid Moss Landing. Anläggningen kommer att ha en kapacitet […]

Internet slukar mindre energi med enkla optimeringar

torsdag 27 februari, 2020 kl. 00:44

Bild: Yen Strandqvist, Chalmers. Vår digitala livstil på internet kräver en enorm förbrukning av elektricitet. Smarta, felrättande datachips som konstruerats så att de förbrukar tio gånger mindre energi, kan göra fiberoptiska kommunikationssystem mer energieffektiva.    Forskning.se: Internet slukar mindre energi med enkla optimeringar.

Dagens energisystem kraschar i extremväder

onsdag 26 februari, 2020 kl. 00:25

Dagens energisystem klarar inte framtidens extremväder. En ökande andel förnybart ökar sårbarheten ytterligare. Men vi slipper bli strömlösa om vi planerar redan nu, menar forskare som räknat på 13 framtida klimatscenarier i 30 svenska städer.    Forskning.se: Dagens energisystem kraschar i extremväder.

Mikroorganismer matas med giftgas för att producera biobränsle

lördag 18 januari, 2020 kl. 00:18

I dag används olika processer för att omvandla organiskt avfall till biogas. Genom att koppla samman två olika processer, en för förgasning och en för jäsning, går det att få ut större mängder av värdefulla ämnen som väte och metan. Det gäller dock att ta hand om de mikroorganismer som gör jobbet.    Forskning.se: Mikroorganismer matas med […]

Dold syrgas får batterier att ladda ur snabbare

lördag 21 december, 2019 kl. 00:09

Dold syrgas gör att natriumjonbatterier inte håller laddningen så bra som de borde. Upptäckten från Uppsala universitet öppnar för nya material som kan ge framtida batterier signifikant högre och stabilare spänningar än tidigare.    Forskning.se: Dold syrgas får batterier att ladda ur snabbare.

Så gör länder som lyckas få bort subventionerna till bensin, kolgruvor och annan fossil energi

måndag 9 december, 2019 kl. 00:40

Foto: Unsplashed. 3000–6000 miljarder kronor. Så mycket subventioneras fossila bränslen globalt årligen. Förnybart får långt mindre än hälften. Jakob Skovgaard, statsvetare och expert på klimatskadliga subventioner, har koll på hur länder bör agera för att kunna dra ner på stödet till fossil energi.    – Få känner till det här. Många tror till och med att det […]

Designat bränsle kan ge renare bioenergi

torsdag 5 december, 2019 kl. 00:39

Biomassa från skogsbruk kan bli effektiv bioenergi. Särskilt med så kallad bränsledesign, där sammansättningen förändras genom blandning av olika biomassor eller med tillsats av andra ämnen. Då kan förbränningen bli renare och ge mindre drift- och miljöproblem, visar forskning vid Umeå universitet.    Forskning.se: Designat bränsle kan ge renare bioenergi.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv