Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för kategorin 'EU'

EU spårar rysk propaganda mot Sverige och Finland

lördag 28 maj, 2022 kl. 06:10

East StratCom Task Force skapades 2015 i syfte att motverka ryska propagandakampanjer. Foto: EU. Det ryska påverkansmaskineriet går inte på högvarv trots att Finland och Sverige ansökt om Natomedlemskap. Det slår EU:s desinformationsgranskare East StratCom fast och tillägger att de båda länderna är väl förberedda på sådana eventuella attacker.    Europaportalen: EU spårar rysk propaganda mot Sverige […]

Sverige beräknas få största befolkningsökningen i EU

fredag 27 maj, 2022 kl. 06:38

Kartan visar den procentuella skillnaden i antalet invånare mellan 2022 och 2100, enligt Eurostats projektioner. Blålätt innebär en ökning och rödlätt en minskning av befolkningarna. Karta: Europaportalen. Källa: Eurostat. Skapad med Datawrapper. År 2100 beräknas Sveriges befolkning uppgå till närmare 13,7 miljoner invånare. Invandring är samtidigt avgörande för att hålla uppe befolkningsantalen i EU, enligt […]

EU-råd till Sverige: Minska skulderna, fixa elnätet och öka integrationen

torsdag 26 maj, 2022 kl. 06:38

EU:s eurokommissionär Valdis Dombrovskis och ekonomikommissionär Paolo Gentiloni. Foto: EU. EU-kommissionen ger medlemsländerna ytterligare ett år på sig att spendera mera för att möta de ekonomiska utmaningarna från klimatförändringar och det ryska anfallskriget. Sverige är ett av tio EU-länder där kommissionen identifierar ekonomiska risker.    Europaportalen: EU-råd till Sverige: Minska skulderna, fixa elnätet och öka integrationen.

EU:s plan för att minska beroendet av Ryssland

onsdag 25 maj, 2022 kl. 07:15

Europeiska kommissionen har lagt fram REPowerEU-planen, som svar på svårigheter och störningar på den globala energimarknaden till följd av Rysslands invasion av Ukraina.    Europas energisystem måste ställas om av två brådskande skäl: För det första måste EU:s beroende av ryska fossila bränslen upphöra. De används som ett ekonomiskt och politiskt vapen och kostar skattebetalarna i EU […]

Sverige har uppnått de energipolitiska målen med god marginal

måndag 23 maj, 2022 kl. 05:57

Samtliga energipolitiska mål för 2020 uppnåddes med god marginal, flera av målen nåddes långt i förtid. Det framkommer i Energimyndighetens rapport Energiindikatorer som följer upp dessa mål årligen.    Rapporten Energiindikatorer har publicerats sedan 2002 och det här blir därmed den tjugonde rapporten. Det sammanfaller passande nog med uppföljningen av de energipolitiska målen för 2020.    Energimyndigheten: Sverige har […]

EU-lån ska stötta Ukrainas återuppbyggnad

söndag 22 maj, 2022 kl. 07:23

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade på onsdagen ett förslag på hur EU ska stötta Ukrainas uppbyggnad. Foto: EU-kommissionen. EU-kommissionen lade på onsdagen fram förslag på hur EU ska stötta återuppbyggnaden av Ukraina.    – EU har ett ansvar och ett strategiskt intresse i att leda den här uppbyggnadsinsatsen, sade Ursula von der Leyen.    Europaportalen: EU-lån ska […]

Ryska kriget får tydliga följder för ekonomin i EU

fredag 20 maj, 2022 kl. 07:10

Ekonomikommissionär Paolo Gentiloni. Foto: EU. Rysslands krig tvingar EU-kommissionen till en av de största nedskrivningarna av tillväxtprognosen i medlemsländerna.    – Vår ekonomi befinner sig fortfarande i en situation som är långt ifrån normal, säger EU:s ekonomikommissionär Paolo Gentiloni. För svensk del antas inflationen, budgetunderskottet och arbetslöshet minska 2023 medan tillväxten blir den lägsta i unionen.    Europaportalen: Ryska […]

Macron: Dags för ett nytt Europa-samarbete

lördag 14 maj, 2022 kl. 06:07

I ett tal på Framtidskonferensen i Strasbourg på Europadagen sade Frankrikes president Emmanuel Macron att han vill se en ny europeisk politisk gemenskap. Foto: EU-parlamentet. Frankrikes president Emmanuel Macron vill se ett nytt politiskt samarbete i Europa – och sträcker ut en hand till både Ukraina och Storbritannien.    I ett tal på avslutningsceremonin för Framtidskonferensen i […]

Opinionsundersökning: Stort stöd för EU-sanktioner mot Ryssland

måndag 9 maj, 2022 kl. 06:35

En klar majoritet av de tillfrågade EU-borna är för att Ukraina ska få gå med i unionen när “det är redo”. Bild: EU. Fyra av fem européer stödjer EU:s sanktioner mot Ryssland för dess anfallskrig mot Ukraina. Samtidigt är två av tre för att Ukraina ska få gå med i EU.    EU-kommissionen har låtit genomföra en […]

Livsmedelsverket föreslår nya gränsvärden i dricksvatten för PFAS, arsenik, bly och kadmium

söndag 8 maj, 2022 kl. 08:25

Livsmedelsverket föreslår nya gränsvärden för fyra PFAS-ämnen, arsenik, bly och kadmium i dricksvatten. För PFAS sätts nu ett så strängt gränsvärde som det är möjligt att göra. Gränsvärdena finns, tillsammans med andra förändringar på dricksvattenområdet, i ett förslag till ny lagstiftning.    Den europiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, har skärpt sin bedömning av hur mycket PFAS som betraktas som […]

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv