Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för kategorin 'EU'

Fler översvämningar i Europa de senaste 30 åren

måndag 10 augusti, 2020 kl. 00:08

Prag drabbades när floden Moldau svämmade över 2013.Foto: Sarinka/Mostphotos. Den nuvarande perioden med översvämningar i Europa är exceptionell jämfört med de senaste 500 åren, enligt en ny kartläggning. Analysen, gjord i samarbete mellan 42 europeiska universitet, är den första som har jämfört översvämningar över flera århundraden.    Forskning.se: Fler översvämningar i Europa de senaste 30 åren.

Debatt: Sverige måste stödja den demokratiska kampen i Belarus

söndag 9 augusti, 2020 kl. 00:02

Bild: Wikimedia Commons, cc. Historien ger oss ibland möjlighet att agera. Det politiska läget i Belarus är en sådan möjlighet. Den får inte slösas bort. De belarusiska aktivisterna måste veta att vi ser och stödjer dem i deras kamp. Inte en kamp nödvändigtvis för att få ett EU-medlemskap, men för att få ett rättvisare liv, […]

Inget EU-stöd till polska städer med hbtq-förbud

söndag 2 augusti, 2020 kl. 00:02

En hbtq-demonstration i polska Katowice. Foto: Max Bashyrov. EU-kommissionen har vägrat sex polska kommuner EU-pengar för att de inrättat så kallade hbtq-fria zoner. Även andra typer av EU-stöd till kan komma att granskas.    EU-kommissionen har avslagit sex polska kommuners ansökningar om att få EU-stöd på upp till 25.000 euro i unionens program för vänorter. Kommissionen motiverar […]

Undersökning: Förtroende för svenska rättsväsendets oberoende ökar

fredag 31 juli, 2020 kl. 00:03

Svenskarna anser i allt högre grad att landets domstolar och domare är oberoende från yttre påverkan. Samtidigt minskar tilliten till rättsväsendet i Polen.    EU-kommissionens årliga opinionsundersökning visar att danskar och österrikare har störst förtroende för att deras domstolar och domare är oberoende. Sverige, där 81 procent klassar oberoendet som bra eller mycket bra, hamnar på plats […]

Horisont Europa

måndag 13 juli, 2020 kl. 00:03

EU planerar för Horisont Europa – nästa ramprogram för forskning och innovation, som ska lanseras 2021.    Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på strategi för det svenska deltagandet i programmet. En viktig del i strategiarbetet är att samla in synpunkter från svenska forsknings- och […]

Smart turism ger ny kunskap till drabbad besöksnäring

söndag 12 juli, 2020 kl. 00:03

Göteborg är utnämnd till Europas huvudstad för smart turism 2020. En rad initiativ stod på programmet när pandemin slog till. Arbetet fick ställas om och besöksnäringens digitala utveckling tvingades framåt.    Vårt Göteborg: Smart turism ger ny kunskap till drabbad besöksnäring.    EU: European Capital of Smart Tourism.

Tyskland ordförande i Europeiska unionens råd

fredag 3 juli, 2020 kl. 00:02

Från den 1 juli 2020 har Tyskland tagit över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.    Tyskland tagit över ordförandeskapet kommer inte att genomföras på det sätt som ursprungligen planerats på grund av den dominerande frågan om covid-19-pandemins följder på hälsa, ekonomi och samhälle. Det övergripande målet kommer att vara att gemensamt bemästra de utmaningar som pandemin ställer […]

Sverige bäst på innovation i EU

fredag 26 juni, 2020 kl. 00:04

Sedan EU-ländernas förmåga till innovationer började mätas har Sverige legat i topp så även i år. (Alltid något att glädjas åt i dessa tider!) EU ligger fortsatt före både USA och Kina, men efter Sydkorea och Japan.    Kommissionen släppte på tisdagen den Europeiska innovationstavlan med en sammanställning av 27 olika uppgifter och indikatorer från 2019.    Europaportalen: Sverige […]

EU har släppt en resesajt

onsdag 17 juni, 2020 kl. 00:05

EU och medlemsländerna vill öppna upp Europa igen på ett säkert sätt. Även om vi fortfarande prioriterar skyddet av folkhälsan vill vi att alla ska kunna njuta av semestern, träffa familj och vänner igen och kunna resa av vilken orsak som helst.    Det här interaktiva verktyget ger dig den information du behöver för att lugnt kunna […]

Svenskarna till euron: Nej, tack

lördag 13 juni, 2020 kl. 00:04

Svenskarnas motstånd mot att gå med i eurosamarbetet har under våren ökat något. Stödet för EU-samarbetet är dock alltjämt mycket starkt.    Det visar SCB:s senaste stora opinionsundersökning om svenskarnas syn på EU-medlemskapet och euron.    Europaportalen: Svenskarna till euron: Nej, tack.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv