Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för kategorin 'Politik, myndigheter'

Har vi förtroende för globala institutioner?

söndag 29 maj, 2022 kl. 06:28

FN:s generalförsamling i New York. Foto: Felix Lipov/Mostphotos. Under sex år har forskare genomfört den mest omfattande studien hittills av globala institutioners legitimitet. Fokus har varit på att undersöka hur medborgares förtroende för dessa institutioner ser ut, och som första studie någonsin har de undersökt skillnaderna mellan medborgares och eliters syn på internationellt samarbete.    Stockholms universitet: […]

Sverige beräknas få största befolkningsökningen i EU

fredag 27 maj, 2022 kl. 06:38

Kartan visar den procentuella skillnaden i antalet invånare mellan 2022 och 2100, enligt Eurostats projektioner. Blålätt innebär en ökning och rödlätt en minskning av befolkningarna. Karta: Europaportalen. Källa: Eurostat. Skapad med Datawrapper. År 2100 beräknas Sveriges befolkning uppgå till närmare 13,7 miljoner invånare. Invandring är samtidigt avgörande för att hålla uppe befolkningsantalen i EU, enligt […]

“Inget sätt att förhindra detta”, säger nationen bara där detta händer regelbundet

torsdag 26 maj, 2022 kl. 08:54

Under timmarna efter en våldsamt framfart i Texas där en ensam angripare dödade minst 21 individer och skadade flera andra, ska medborgare som bor i det enda land där den här typen av massmord rutinmässigt inträffar dra slutsatsen att det inte fanns något sätt att förhindra att massakern äger rum.    “Det här var en fruktansvärd tragedi, […]

EU-råd till Sverige: Minska skulderna, fixa elnätet och öka integrationen

torsdag 26 maj, 2022 kl. 06:38

EU:s eurokommissionär Valdis Dombrovskis och ekonomikommissionär Paolo Gentiloni. Foto: EU. EU-kommissionen ger medlemsländerna ytterligare ett år på sig att spendera mera för att möta de ekonomiska utmaningarna från klimatförändringar och det ryska anfallskriget. Sverige är ett av tio EU-länder där kommissionen identifierar ekonomiska risker.    Europaportalen: EU-råd till Sverige: Minska skulderna, fixa elnätet och öka integrationen.

”Propagandan biter inte på ryssars kärlek till Astrid Lindgrens figurer”

onsdag 25 maj, 2022 kl. 07:18

De ryska affischer som porträtterar kända svenskar som nazister har skapat stor uppmärksamhet i Sverige. Bland ryssar är många av hennes karaktärer älskade – och det kommer inte att förändras, tror Lisa Källström som forskat om Pippi Långstrump.    Forskning.se: ”Propagandan biter inte på ryssars kärlek till Astrid Lindgrens figurer”.

EU:s plan för att minska beroendet av Ryssland

onsdag 25 maj, 2022 kl. 07:15

Europeiska kommissionen har lagt fram REPowerEU-planen, som svar på svårigheter och störningar på den globala energimarknaden till följd av Rysslands invasion av Ukraina.    Europas energisystem måste ställas om av två brådskande skäl: För det första måste EU:s beroende av ryska fossila bränslen upphöra. De används som ett ekonomiskt och politiskt vapen och kostar skattebetalarna i EU […]

Kanada portar Huawei och ZTE från 5G-nätet

måndag 23 maj, 2022 kl. 06:01

Som en del andra länder redan gjort gör nu även Kanada och förbjuder landets operatörer från att bygga 5G-nät med utrustning från de båda kinesiska telekomjättarna Huawei och ZTE.    I en regeringspolicy sägs att företagen kommer att ha fram till den 28 juni 2024 på sig att ta bort eller avsluta 5G-utrustning från Huawei och ZTE.    CBC […]

Sverige har uppnått de energipolitiska målen med god marginal

måndag 23 maj, 2022 kl. 05:57

Samtliga energipolitiska mål för 2020 uppnåddes med god marginal, flera av målen nåddes långt i förtid. Det framkommer i Energimyndighetens rapport Energiindikatorer som följer upp dessa mål årligen.    Rapporten Energiindikatorer har publicerats sedan 2002 och det här blir därmed den tjugonde rapporten. Det sammanfaller passande nog med uppföljningen av de energipolitiska målen för 2020.    Energimyndigheten: Sverige har […]

Sanktionerna drabbar klimatforskningen hårt

söndag 22 maj, 2022 kl. 07:25

Inom klimatforskningen finns flera exempel på projekt som har avbrutits på grund av kriget och sanktionerna. Flera stora forskningsprojekt inom klimatområdet läggs på is som en följd av sanktionerna mot Ryssland. Det får konsekvenser för forskarnas möjligheter att bidra med ny kunskap om klimatförändringarna.    Tidningen Curie: Sanktionerna drabbar klimatforskningen hårt.

Nu bryter forskarvärlden med Ryssland

söndag 22 maj, 2022 kl. 07:24

Den nya partikelacceleratorn FAIR som nu byggs i Tyskland är ett multilateralt samarbete där Ryssland är en aktiv part. Beslutet att stoppa alla forskningssamarbeten med ryska och belarusiska institutioner innebär att flera utbyten har avbrutits. Internationella samarbeten inom rymd- och polarforskning hör till de områden som kommer att påverkas mest av sanktionerna.    Tidningen Curie: Nu bryter […]

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv