Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för kategorin 'Politik, myndigheter'

Stor razzia mot tv-pirater i Europa

fredag 20 september, 2019 kl. 01:18

Infografik: Eurojust. De europeiska polismyndigheterna Europol och Eurojust gjorde häromdagen tillslag mot tv-pirater i sex länder – Italien, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Grekland och Bulgarien – i syfte att stänga deras verksamhet och gripa personerna bakom verksamheten.    Det handlar om fulstreaming-tjänster som vidaresänder sportsändningar och annat som man inte har rättigheter att visa. Italiensk polis slog också […]

Regeringen föreslår skatt på plastbärkassar

torsdag 19 september, 2019 kl. 00:43

I budgetpropositionen för 2020 aviserar regeringen att en skatt på plastbärkassar ska införas. Skatten ska bidra till att Sverige uppnår EU:s mål om att förbruka maximalt 40 plastbärkassar per person och år till slutet av 2025 och därigenom bidra till att minska nedskräpningen och spridningen av mikroplaster i naturen.    Plastbärkassar som typiskt sett erbjuds konsumenter i […]

Arvsrätt till kronan minskade risken för inbördeskrig

måndag 16 september, 2019 kl. 01:04

Foto: Nationalmuseum, Wikimedia Commons. När kungarna i Europa införde arvsmonarki bidrog det till att minska risken för politisk instabilitet och inbördeskrig vid maktskifte. Det visar en studie som undersökt historiska successioner mellan åren 1000 och 1800.    Forskning.se: Arvsrätt till kronan minskade risken för inbördeskrig.

Polisen berättar om nykterhetskontroller på sociala medier

onsdag 11 september, 2019 kl. 01:26

Foto: Lars Hedelin/polisen. Systematiserade 20-minuterskontroller som sprids i tid och rum, samtidigt som polisen berättar om kontrollerna i bland annat sociala medier har förutsättningar att ändra trafikanters känsla för att bli upptäckta vid trafikbrott, visar en utvärdering av ett försök vid Polisregion Mitt.    Forskning.se: Polisen berättar om nykterhetskontroller på sociala medier.

EU:s bedrägerigranskare: Flest fall i Ungern

söndag 8 september, 2019 kl. 04:13

Foto: EU. OLAF slutförde under fjolåret sammanlagt 167 granskningar av misstänkt bedrägeri mot EU-budgeten, visar EU-byråns senaste rapport. Flest av dessa, nio, genomfördes i Ungern.    OLAF (Office européen de lutte antifraude), Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, har i uppdrag att skydda EU:s finansiella intressen. OLAF är en del av Europeiska kommissionen.    Efter Ungern hade Grekland och Polen flest […]

Nu ska 164 länder ta ställning om standard för sexleksaker

onsdag 4 september, 2019 kl. 01:41

Det är nu öppet för världen att ta ställning till om det behövs en global standard för sexleksaker. SIS (Svenska Institutet för Standarder) har lämnat världens första standardförslag för design- och säkerhetskrav av sexleksaker till omröstning bland alla ISO:s medlemsländer, totalt 164 stycken.    SIS: Nu ska 164 länder ta ställning om standard för sexleksaker.

Det här är integritet – och därför behöver du bry dig

tisdag 3 september, 2019 kl. 00:45

Internetstiftelsen, organisationen som administrerar den svenska topp-domänen .se, har startat en satsning som man kallar för “Internetkunskap” – syftet är att öka kunskapen om personlig integritet på internet.    Det pratas mer och mer om den personliga integriteten och risken att den kränks på internet. Men vad innebär egentligen integritet och varför är den viktig att skydda?    Här […]

När duplot får lämna rummet blir leken mer jämlik

måndag 2 september, 2019 kl. 00:48

Genom att medvetet välja leksaker, inredning och möblering går det att bryta hierarkier och skapa en mer jämlik lek bland förskolebarn. Rummet där lekar äger rum ska vara så flexibelt att barnen själva kan bestämma vad som ska hända där.    Forskning.se: När duplot får lämna rummet blir leken mer jämlik.    Mälardalens högskola: Normmedvetna rum.

Därför behövs grönområden på förskolan

måndag 2 september, 2019 kl. 00:46

Grönt är skönt. Särskilt på förskolan. Att leka i naturområden har många positiva effekter – både fysiskt och psykiskt. Att röra på sig ger förstås bättre hälsa, men att vara utomhus stimulerar också kreativiteten, förbättrar koncentrationen och ger ökad samhörighet med naturen. Dessutom ger träden bra skugga vid framtida värmeböljor.    Forskning.se: Därför behövs grönområden på förskolan.

Män behöver engagera sig mer i omsorg av barn

lördag 31 augusti, 2019 kl. 00:47

För att uppnå ett mer jämställt samhälle behöver män som är pappor oftare vistas i och interagera med barnomsorg.    Forskning.se: Män behöver engagera sig mer i omsorg av barn.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv