Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för kategorin 'Miljö'

Karl the Fog

måndag 3 oktober, 2022 kl. 05:28

Dimma över Gold Gate-bron i San Francisco, Kalifornien. Carl Sandburg. Foto: Wikimedia Commons. Dimman kommerpå små kattfötter. Den sitter och letaröver hamn och stadpå tysta hukoch går sedan vidare. Så skrev den amerikanske poeten Carl Sand-burg (1878–1967) i sin dikt “Fog” från 1916 och fångade Karls essens.    Mänsklig psykologi har projicerat och personifierat dimmans egenskaper i […]

Tillståndet för världens fåglar

måndag 3 oktober, 2022 kl. 05:24

Hälften av världens fågelarter minskar. Nästan hälften av världens fågelarter minskar. Det visar den nysläppta forskningssammanställningen som organisationen Bird Life International kommer med vart fjärde år.    Intensifieringen av jordbruket, invasiva arter och exploatering av naturresurser är några av de största hoten för fåglarna, skriver man i rapporten.    Forskarna menar att fåglar kan säga någonting om naturens tillstånd […]

Nya elbusssar i Västerås

söndag 2 oktober, 2022 kl. 05:44

Nu har Västerås Lokaltrafik (VL) börjat trafikera vissa linjer i staden med elbussar, som komplement till biogasbussarna. Det är totalt sex bussar som ska köra på busslinjerna 1 till 7.    VL: Nu reser du med biogas- eller elbussar i Västerås.

Färre fåglar i stadsskogar oavsett skogens kvalitet

lördag 1 oktober, 2022 kl. 05:27

Stadsskogar har mindre mångfald av fåglar, även om skogen håller hög kvalitet, visar ny forskning.Bild: Tariq Sulemani/Istockphoto. En ny studie från Lunds universitet och SLU visar att städer påverkar mångfalden av fåglar negativt – i stadsskogar finns det betydligt färre arter skogsfåglar än på landsbygden, även om skogsområdena håller samma kvalitet.    Lunds universitet: Färre fåglar i […]

Flera brytpunkter i jordens klimat vid 1,5 graders uppvärmning

onsdag 28 september, 2022 kl. 05:24

Parisavtalets mål – att den globala uppvärmningen ska understiga 2 grader – är otillräckligt, enligt en ny analys. Flera brytpunkter för klimatet, så kallade tipping points, kan överskridas om jordens medeltemperatur ökar med mer än 1,5 grader.    Forskning.se: Flera brytpunkter i jordens klimat vid 1,5 graders uppvärmning.

EU-granskning: Flera brister i Sveriges miljöarbete

lördag 24 september, 2022 kl. 05:12

“Situationen för de beskogade områden som skyddas enligt naturvårsdirektiven är allvarlig, i och med att över hälften av bedömningarna visar på dålig bevarandestatus”, skriver EU-kommissionen om Sverige. Bild: Inge Knoff. Sverige har tydliga och delvis stora brister både i sitt naturskydd och i avfallshantering. Det visar en färsk granskning gjord av EU-kommissionen av hur medlemsländerna […]

Sverige värd för internationell kongress om industriellt kulturarv

lördag 24 september, 2022 kl. 05:08

Kiruna centrum och Kiirunavaara. Foto: Dag Avango. Kiruna blir platsen när uppemot 500 kulturarvsaktörer och forskare från hela världen samlas för TICCIH-2025, en kongress med fokus på det industriella kulturarvet.    Nättidningen Svensk Historia: Sverige värd för internationell kongress om industriellt kulturarv.    MyNews Desk: Sverige värd för internationell kongress om industriellt kulturarv.    Nordiska projekt.    TICCIH.

Allt fler sjukdomar kopplas till partiklar i luften

fredag 23 september, 2022 kl. 05:18

Sverige är ett av de länder i världen med renast luft. Ändå uppskattar forskare att luftföroreningar bidrar till omkring 7 600 förtida dödsfall varje år. En hypotes är att partiklar som tar sig ner i luftvägarna orsakar inflammation som sedan sprids i kroppen.    Forskning.se: Allt fler sjukdomar kopplas till partiklar i luften.

Miljözoner i städer kan rädda liv

onsdag 21 september, 2022 kl. 05:29

Malmö, med Turning Torso i bakgrunden. Foto: Pontus Ohlsson/Unsplash. Om Malmö skulle införa förbud mot bilar som släpper ut kvävedioxid över ett visst gränsvärde kan det spara 28 människoliv, förhindra åtta barn från att få astma och nio gravida från att få högt blodtryck. Anledningen är den hälsopåverkan som luftföroreningar har.    Forskning.se: Miljözoner i städer kan […]

Fler elbilar kan ge sämre luft i städerna

tisdag 20 september, 2022 kl. 05:21

Bild: Michael Marais/Unsplash. Fler elbilar kan leda till ohälsa och ökade vårdkostnader på grund av försämrad luftkvalitet. Att satsa på infrastruktur för cykling har däremot övervägande positiva effekter på folkhälsan – och kan minska vårdkostnaderna med hundratals miljoner.    Forskning.se: Fler elbilar kan ge sämre luft i städerna.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv