Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för kategorin 'Samhällsservice'

Hälften av hushållen utanför tätort och småort har snabbt bredband

söndag 29 mars, 2020 kl. 02:13

Västerås kommun. Bredbandsutbyggnad genom fibernät mattas av något och ökningen är störst utanför tät- och småort. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport ”PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019”.    Totalt har drygt åtta av tio av hushållen tillgång till fiber. Det är en ökning med knappt 3,5 procentenheter jämfört med föregående år. Ökningen mattades av något jämfört […]

Demokratin hotas från flera håll

fredag 27 mars, 2020 kl. 00:52

Främmande makts säkerhetshotande verksamhet omfattar fler områden än tidigare. Angreppen har intensifierats i takt med att globalisering och digitalisering gjort samhället mer sårbart. Samtidigt får den våldsbejakande högerextremismen större spridning och attraherar fler. Det konstaterar Säkerhetspolisen i sin årsbok för 2019.    Man varnar man också för att it-sårbarheten ökar i takt med att fler jobbar hemma […]

Inställda konserter

torsdag 26 mars, 2020 kl. 01:10

Med anledning av den rådande situationen har Konserthuset Stockholm beslutat att ställa in samtliga publika evenemang fram till och med den 30 april. Beslutet är baserat på Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hur vi tillsammans kan hjälpas åt för att minska smittspridningen i samhället.    Under tiden kan man lyssna gratis på musik från Konserthuset på Konserthuset PLAY – […]

Ny plattform för kulturarvet i Västra Götaland

torsdag 26 mars, 2020 kl. 01:09

Skanning av hällristningar. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland. Nu ska offentliga aktörer inom kulturmiljöområdet i Västra Götaland samverka för att insatser ska få större genomslag. Det sker via plattformen Kulturmiljö 2030.    I vårt digitaliserade samhälle förväntas all information finnas tillgänglig digitalt. Något som även gäller kulturmiljö. Kulturmiljövården behöver därför fortsätta utveckla arbetssätt och använda ny teknik för […]

Fjärravläsning kan underlätta vid sömnapnébehandling

torsdag 26 mars, 2020 kl. 01:07

Uppföljning av CPAP-behandling via telemedicin, där man fjärravläser patienters andningsapparatur, kan ge bättre behandlingsresultat hos patienter med sömnapné. Det visar en studie som jämfört med resultaten av vanliga mottagningsbesök.    Forskning.se: Fjärravläsning kan underlätta vid sömnapnébehandling.

Dagens Nyheter låser upp sajten för alla

onsdag 25 mars, 2020 kl. 00:37

Redan sedan tidigare är delar av innehållet i DN som rör rapporteringen kring nya coronaviruset upplåst. Artiklar om spridningen, sjukdomsförloppet, rådgivning eller myndighetsinformation hålls öppna för alla att läsa på dn.se.    Nu finns det även möjlighet för alla att gratis ta del av allt innehåll på dn.se. Användare som registrerar sig får en gratis prenumeration som […]

Liseberg avvaktar med säsongsstarten

onsdag 25 mars, 2020 kl. 00:35

Lisebergskaniner. Foto: Liseberg. Den som längtar efter att träffa Lisebergskaninen, sätta sig i Farfars bilar eller snurra runt i AeroSpin får ha tålamod. Covid-19 gör att Liseberg inte kommer att öppna för året 25 april som planerat.    Vårt Göteborg: Liseberg avvaktar med säsongsstarten.    Liseberg.

Låga halter kemiska föroreningar hos barn och ungdomar

onsdag 25 mars, 2020 kl. 00:34

Många är oroliga för kemiska föroreningar som finns i miljön och som kan hamna i kroppen. Livsmedelsverket har analyserat halter i blod och urinprover från barn och ungdomar i hela Sverige. Resultaten från undersökningen tyder på att det i de allra flesta fall handlar om små mängder av dessa ämnen och som inte bedöms vara […]

Årsredovisning för Regeringskansliet 2019

onsdag 25 mars, 2020 kl. 00:33

Regeringskansliets finansiering omfattar dels Regeringskansliets förvaltningsanslag, dels de anslag för särskilda ändamål som regeringen eller Regeringskansliet har dispositionsrätt till. Dessutom finns vissa avgiftsintäkter och viss bidragsfinansierad verksamhet. Årsredovisningen består av resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning samt finansieringsanalys med tillhörande noter och tilläggsupplysningar.    Här redovisas också arvoden till statsråden och ledande befattningshavare.    Ladda ner årsredovisningen som pdf: Årsredovisning för Regeringskansliet […]

Överviktskirurgi med duodenal switch ger bäst långtidsresultat

onsdag 25 mars, 2020 kl. 00:32

Foto: Piron Guillaume, Unsplash. Operationsmetoden duodenal switch (DS) ger bättre viktnedgång än gastric bypass vid svår fetma. Det visar en nationell studie ledd från Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet.    Forskning.se: Överviktskirurgi med duodenal switch ger bäst långtidsresultat.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv