Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för kategorin 'Språk'

Ny språkteknik ska hjälpa datorn skilja ”rock” från ”rock”

onsdag 18 september, 2019 kl. 01:10

För att fungera korrekt behöver digitala verktyg kunna förstå om det är musiken eller klädesplagget som avses med ordet ”rock”, och om det med ”damm” menas en vattensamling eller smuts i hörnen. Datorer som använder mänskligt språk kan automatiskt lära sig de olika betydelserna av ord med fler än en innebörd.    Forskning.se: Ny språkteknik ska hjälpa […]

Språket kan göra matematikuppgifter svårare

tisdag 10 september, 2019 kl. 01:22

När matematikuppgifter ges till elever i skriftlig form kan språkliga egenskaper i texten göra uppgiften onödigt svår. Även vid översättning av internationella prov är det viktigt att uppgifterna inte blir olika svåra beroende på vilket språk som används. Det framgår i en avhandling från Umeå universitet.    Forskning.se: Språket kan göra matematikuppgifter svårare.

Förskolepersonal behöver stöd för att möta barn med minoritetsspråk

fredag 30 augusti, 2019 kl. 01:24

Barn som har ett annat modersmål än svenska och/eller har tillhörighet i något av de svenska nationella minoritetsspråken har enligt förskolans läroplan rätt till samma undervisning i förskolan som svensktalande barn. I år har minoritetsspråkslagen och läroplanen förstärkt detta ytterligare. Men personal på förskolor behöver mer stöd för att kunna möta barn som pratar andra […]

Orddefinitioner

tisdag 30 juli, 2019 kl. 00:56

Elektriskt organ för Grönköping med omnejd. Läspeakademiens ordbok definierar:♠ “väderspänning” som de intensiva känslor av olust och förväntan som uppstår inför mottagandet av en meteorologisk rapport.♠ ”stambyte” som trädplanteringsverksamhet där krokiga stammar byts mot rakare.♠ “paneldebatt” såsom ett intensivt samtal mellan fabrikanter av olika typer av väggbeklädnader av trä.    Grönköpings Veckoblad.

Google Translate kan översätta bilder på över hundra språk

lördag 13 juli, 2019 kl. 01:39

Google Translate kan översätta texten på skyltar. Google har infört stöd för fler språk som kan använda deras fotofunktion för att översätta t.ex. skyltar. Kan kanske vara behövligt när man semestrar i andra länder …     Läs mer på Google blog: Google Translate’s instant camera translation gets an upgrade.

Flerspråkiga elevers läsförståelse kan utvecklas med lässtrategier

onsdag 19 juni, 2019 kl. 01:17

Verktyg för att förstå textens innehåll. Att vara medveten om sin läsförståelse är viktigt för alla elever, men särskilt viktigt för flerspråkiga elever. Lässtrategier kan spela en stor roll. Det kan handla om knep som att definiera typen av text, ställa frågor till texten eller veta när man behöver reda ut oklarheter.    Forskning.se: Flerspråkiga elevers läsförståelse […]

Het planet ska döpas av Sverige

torsdag 13 juni, 2019 kl. 01:30

Illustration av HD 102956 b och dess stjärna HD 102956.(Foto: Livia Pietrow / Wikipedia, cc.) Sverige är ett av de 70 länder som ska få döpa sin ”egen” exoplanet och dess tillhörande värdstjärna och allmänheten kan hjälpa till.    Den internationella astronomiska unionen (IAU), som ger namn åt himlakroppar, fyller 100 år. Och det ska firas genom […]

Språklig lösning för biodlare

tisdag 11 juni, 2019 kl. 01:11

Elektriskt organ för Grönköping med omnejd. Enär Honung anses vara ett ord vilket icke fungerar i dagens samhälle har å försök hanung lanserats såsom kompletterande begrepp. Ortens biodlare har emellertid åpekat, att nektar icke insamlas av drönare (hanar) utan av k-nlösa arbetsbin, varför Läspeakademien såsom neologism föreslagit henung.    Grönköpings Veckoblad.

Svårt med läsning och berättande hos barn med autism

tisdag 28 maj, 2019 kl. 01:26

Risk för överskattning. Barn med autism kan vara bra på att läsa ord för ord i en text, men samtidigt ha problem med att förstå vad de läser och återberätta innehållet. Därför är det lätt att överskatta barnens läsförmåga. Och extra viktigt med utförlig språklig bedömning och uppföljning över tid för barn med autism, visar […]

App ska hjälpa barn med talsvårigheter

måndag 27 maj, 2019 kl. 01:40

Ersätter tal med hjälpmedel. Tusentals barn i Sverige saknar helt eller delvis talat språk. Det gäller exempelvis många av barnen med autism eller Downs syndrom. Nu ska forskare vid Linnéuniversitetet utveckla en app för att göra det enklare för barn med talsvårigheter att kommunicera självständigt.    Forskning.se: App ska hjälpa barn med talsvårigheter.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv