Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för kategorin 'Växter'

Granfrön för miljarder hotas av svamp

torsdag 26 november, 2020 kl. 00:35

Grankotte angripen av grankotterost. Foto: Hernan Capador. Granfrön från utvalda träd är nödvändiga för att trygga återväxt inom skogsbruket. Men tillgången på frön sinar, delvis på grund av en svamp som förstör grankottarna. En studie visar nu att skadesvampen är beroende av närbelägen hägg för att kunna angripa.    Forskning.se: Granfrön för miljarder hotas av svamp.

Många vinster med att variera mera i jordbruket

måndag 9 november, 2020 kl. 00:45

Insådd av blodklöver, doftklöver och spärrklöver som såtts in i havre. Foto: Anna Lundmark. Mer variation på åkrarna och i odlingslandskapet gynnar för det mesta både ekosystemtjänster och biologisk mångfald – utan att äventyra skörden. Det visar en internationell studie som letts av forskare från SLU.    Forskning.se: Många vinster med att variera mera i jordbruket.

Parklind och pepparrot sparas som kulturarv

tisdag 13 oktober, 2020 kl. 00:04

Parklind Tilia x europaea ’Övedskloster’ E. Foto: Erik de Vahl, SLU. Bourbonrosen Pipar Hans kommer från Fagersta. Pepparroten Wallen är från Enköping. Och de båda parklindarna som valts ut att bli bevarade i Nationella genbanken är insamlade i Skåne och Uppland går att spåra tillbaka till 1770-talet respektive 1630-talet.    Forskning.se: Parklind och pepparrot sparas som kulturarv.

Växter och svampar kan rädda framtida försörjning

lördag 10 oktober, 2020 kl. 00:03

Växter och svampar kan vara lösningen på stora framtidsutmaningar med brist på mediciner, livsmedel och energi. Det visar en ny stor rapport från Royal Botanic Gardens Kew, där forskare från Göteborgs universitet och Botaniska trädgården i Göteborg deltar.    Forskning.se: Växter och svampar kan rädda framtida försörjning.

Dendrosenecio kilimanjari

lördag 12 september, 2020 kl. 00:01

Underliga växter det finns, som den här Dendrosenecio kilimanjari, en jättekorsört, som är ett växtsläkte av gömfröväxter tillhörande infrafamiljen korsörter Senecioneae i familjen korgblommiga växter med ett dussintal arter.    Som namnet antyder så växer den på Mount Kilimanjaro I Tanzania.    Giant Groundsel.    Wikipedia: Dendrosenecio.    Getty images: 306 Giant Groundsel bildbanksfoton och bilder.

Dofter avslöjar vilken skog som är viktigast att bevara

lördag 15 augusti, 2020 kl. 00:02

Hanar av sexfläckig bastardsvärmare lockas till feromon. Skogsområden så opåverkade av mänsklig aktivitet att de i stort fungerar som urskog, är livsviktiga för den biologiska mångfalden. System med doftfällor för nyckelarter, skulle snabbt kunna identifiera denna speciellt skyddsvärda skog, menar forskare vid Högskolan i Gävle.    Forskning.se: Dofter avslöjar vilken skog som är viktigast att bevara.

Nät av potatisskal kan ge mer ålgräs

onsdag 5 augusti, 2020 kl. 00:04

Genom att grundförstärka sjöbotten med ett nät gjort på potatisskal kan förutsättningarna för att ålgräs ska rota sig öka betydligt. Det visar försök gjorda av en forskare, bland annat från Göteborgs universitet. Metoden kan bidra till att motverka utarmningen av kustnära ekosystem.    Forskning.se: Nät av potatisskal kan ge mer ålgräs.

Amerikaner varnas för att plantera mystiska fröer

torsdag 30 juli, 2020 kl. 00:05

Amerikanska myndigheter varnar nu sina medborgare från att plantera okända fröprover som de fått med posten. De mystiska fröproverna har levererats till ett okänt antal amerikaner utan att dessa beställt dem. Än så länge är det oklart vad det handlar om för fröer och därför avråder nu myndigheterna i USA mottagarna från att plantera fröerna.    I […]

Åretruntbetande gotlandsruss bra för biologiska mångfalden

söndag 26 juli, 2020 kl. 00:02

Gotlandsruss. Foto: Carin Wrange, SLU. När gotlandsrussen betar fritt skapas ett mer öppet landskap med begränsad mängd sly och busk. Därmed ökar artrikedomen av växter och insekter. Studier från SLU drar slutsatsen att åretruntbetande russ kan bidra till bevarande och restaurering av artrika skogsbetesmarker och hagar.    Forskning.se: Åretruntbetande gotlandsruss bra för biologiska mångfalden.

Nytt kåseri

söndag 19 juli, 2020 kl. 00:07
  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv